Povinná četba

V 9. ročníku budu znalost povinné četby prověřovat pomocí testů, které proběhnou vždy v týdnu po datu, které je stanoveno u každé z knih. Pokud si vypracujete i zápisek do čtenářského deníku a dáte mi ho s předstihem ke kontrole, můžete pak deník při testu použít.

Hodnota známky z čtenářského testu je 100%.


Zbývající knihy:

M. Viewegh: Báječná léta pod psa - do 8.6. (Je možné zhlédnout i film.) - test napíšeme 11.6.