Plánované testy

16.5. opravný test AJ - přídavná jména tvořená ze sloves

17.5. 5. vyučovací hodina (výměna za fyziku) - závěrečný kontrolní diktát