Domácí úkoly

Do 23.5. odevzdat projekt

21.05.2018 20:43
Téma : předpony s-, z-, vz- a předložky s,z- hodnota známky 100 %- hodnocení: úprava, úplnost a bezchybnost informací

—————